Denmark

Get directions Get directions
T
F
ET
F
E


T
F
ET
F
E

Agfa er en af verdens førende virksomheden inden for digital billedhåndtering og visuel kommunikation. På alle sine tre forretningsområder - Agfa Graphics, Agfa HealthCare og Agfa Materials - går Agfa i spidsen, når det gælder udformningen af fremtidens elektroniske billedteknologi. Intensiv forskning, effektiv produktudvikling og omhyggelig tilpasning til et voksende IT-marked kendetegner strategien i Europas største billedvirksomhed. Agfa-koncernen blev dannet i 1964 ved en fusion mellem den tyske koncern Agfa AG (grundlagt 1867) og den belgiske koncern Gevaert Photo-Producten NV (grundlagt 1894).

Agfa-koncernen

Agfa-koncernen har egne salgsselskaber i 40 lande og samarbejder desuden med 120 agenter over hele verden. Agfa blev noteret på børserne i Frankfurt og Bruxelles i sommeren 1999. Produktionen finder primært sted i Tyskland, Belgien og USA, men i en vis udstrækning også i Argentina, Brasilien, Frankrig, Italien, Kina, Spanien og Sydkorea.

Agfa i Norden

Agfa Norden omfatter selskaber i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Salget på Island varetages af den danske organisation, mens Agfa i Finland står for Estland, Letland og Litauen. Fælles nordisk ledelse og fælles adgang til højtkvalificerede specialister inden for support, service og uddannelse, giver Agfa Norden en stor samlet styrke. Koncentrerede ressourcer på områderne kompetence- og forretningsudvikling, kvalitetssikring samt logistik giver yderligere fordele. Samtidig bibeholdes det nationale og lokale præg, hvad angår markedsføring, salg og kundepleje.

Tre forretningsområder

Agfa arbejder inden for tre forretningsområder hovedsagelig med følgende produktområder:

Graphics
Udstyr og materialer til den grafiske branche. Trykplader til avistrykkerier og private trykkerier.

HealthCare

Digitale/konventionelle systemer til den medicinsk diagnostiske verden.

Materials

Mikrofilmbaserede systemer, spillefilm samt specialfolier og komponenter.

Systemer

Det findes sjældent enkle løsninger på komplicerede problemer. Denne gamle sandhed har med den eksplosive teknologiske udvikling, vi nu oplever, fået fornyet aktualitet. Den gælder specielt på elektronikkens område. Kommunikations- og produktionssystemerne bliver mere og mere raffinerede - hvilket teknisk set indebærer, at de bliver mere komplekse - samtidigt med, at kravene til brugervenlighed hele tiden vokser.

Dette sætter systemkonstruktørerne på en hård prøve. Det er ikke længere tilstrækkeligt at have en høj teknisk kompetence på et begrænset område; der kræves samtidig overblik over en række nærliggende områder, der også omfattes af systemerne.

En stor del af Agfas virksomhed er fokuseret på problemløsning på kundens vilkår. Vi har længe haft et godt ry som integrator: en forretningspartner med kompetence til at skræddersy produktionssystemer og tage et samlet ansvar for, at de fungerer. Det gælder alle vores tre forretningsområder - Graphic Systems, HealthCare og Industrial Imaging. Med de forskellige forudsætninger, som råder der. Det er en udfordring for os hele tiden at leve op til vor høje standard. Og det er en udfordring, der hele tiden vokser i takt med, at ny og endnu mere sofistikeret teknik holder sit indtog på de højteknologiske områder, hvor Agfa opererer.

Serviceydelser

Serviceydelser i form af uddannelse, service, support og finansiering indgår som en naturlig del af Agfas udbud af systemløsninger. Omkring 126 af Agfa Nordens medarbejdere er beskæftiget inden for service og support. Også på dette område satser Agfa i høj grad på kompetenceudvikling.

Miljø

Agfa anvender mange ressourcer på miljøområdet. Ambitionen er overalt at se miljølovgivningen som et minimumskrav. Grundlaget findes i Agfas retningslinier for miljøbeskyttelse og sikkerhed, som udvikles inden for rammerne af Responsible Care - den kemiske industris eget normsystem for miljøarbejdet.

Agfa vil med dette arbejde tage ansvar for sine produkter gennem hele deres livscyklus, fra konstruktion til produktion, råvare- og energiforbrug, distribution til kunden, kundens håndtering og til sidst en forsvarlig bortskaffelse efter endt brug.

Contact

Questions?  Fill out our contact form below and we will contact you asap.

 
*
*
*
*
 
 
 
*