Finland

Get directions Get directions
T
F
ET
F
E


T
F
ET
F
E


Tuotevalmistajasta laaja-alaiseksi ratkaisujen toimittajaksi useimmat ihmiset ovat tunteneet Agfan kuluttajatuotteiden - erityisesti valokuvausfilmien - valmistajana. Mutta Agfa on paljon enemmän.

Agfa kehittää, valmistaa ja toimittaa analogisia ja digitaalisia tuotteita ja järjestelmiä erilaisten kuvien valmistamiseen, kehittämiseen ja uudelleenkäyttöön. Kuvia, joilla on on suuri merkitys joskus jopa ihmishenkien pelastamisessa. Kuvia lääketieteen tarpeisiin ja kirja- ja sanomalehtipainoteollisuuteen. Vaikka suurin osa liikevaihdostamme tulee b-to-b-markkinoilta, me vaikutamme ihmisten päivittäiseen elämään. Aina kun luet sanomalehteä tai käyt sairaalassa, Agfa on mitä todennäköisimmin ollut mukana niiden toteuttamisessa.

Maailmanlaajuinen Agfa

Agfa-Gevaert on maailmanlaajuinen organisaatio. Agfalla on 40 kansallista myyntiyhtiötä ja 120 myyntiedustajaa eri puolilla maailmaa. Agfan pääkonttori sijaitsee Mortselissa, Belgiassa, missä sijaitsee myös Agfan suurin tuotantolaitos. Muut suuret tuotantolaitokset ovat mm. Leverkusenissa, Saksassa ja Wilmingtonissa, USA:ssa.

Asiakaslähtöinen rakenne

Agfa on jaettu toiminnallisesti kahteen liiketoimintayksikköön: Agfa Graphics ja HealthCare. Kummallakin liiketoimintayksiköllä on omat erityisasiakkaansa ja markkinansa.

Agfan paikalliset myyntiorganisaatiot on jaettu maantieteellisesti neljään alueeseen: Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka sekä Aasia ja Afrikka. Loppuja maita palvellaan liiketoimintayksiköissä toimivan suoramyyntiorganisaation kautta.

Liiketoimintayksiköt

  • Agfa Graphics: painopinnan valmistamiseen liittyvät digitaaliset ja analogiset järjestelmät, ohjelmistot ja materiaalit.

  • HealthCare: lääketieteelliseen kuvantamiseen ja tiedonsiirtoon, -käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvät järjestelmät.

Ympäristö

Agfa panostaa paljon ympäristöasioihin. Tavoitteena on kaikkialla, että ympäristölainsäädäntö on minimivaatimus, joka tulee täyttää. Perusta on Agfan ympäristönsuojelun ja turvallisuuden suuntaviivoissa, joita kehitetään Responsible Care, kemianteollisuuden oman ympäristötyöskentelyn normijärjestelmän mukaisesti.

Sähköposti

Agfan sähköpostiosoitteet ovat muotoa teemu.lindstroem@agfa.com.
Esimerkiksi Kalle-Antti Metsä -nimisen kuvitteellisen henkilön sähköpostiosoite olisi kalle-antti.metsa@agfa.com.

Contact

Questions?  Fill out our contact form below and we will contact you asap.

 
*
*
*
*
 
 
 
*