Norway

Get directions Get directions
T
F
ET
F
E


T
F
ET
F
E

Agfa er en av verdens ledende leverandører innenfor digital bildebehandling og visuell kommunikasjon. Innenfor alle sine forretningsområder - Agfa Graphics, Agfa HealthCare og Agfa Materials - går Agfa i spissen når det gjelder å utforme fremtidens elektroniske bildeteknologi. Intensiv forskning, effektiv produktutvikling og presis tilpasning til et voksende IT-marked kjennetegner strategien innenfor Europas største bildekonsern. Agfa-gruppen ble etablert i 1964 gjennom en sammenslåing av tyske Agfa AG - gunnlagt i 1867 - og belgiske Gevaert Photo-Producten NV - grunnlagt i 1894.

Agfa-konsernet

Agfa har egne salgskontor i 40 land og arbeider dessuten via 120 agenter over hele verden. Agfa-aksjene er notert på børs i Frankfurt og Brüssel. Produksjonen skjer hovedsaklig i Tyskland, Belgia og USA, men også i en viss utstrekning i Argentina, Brasil, Frankrike, Italia, Kina, Spania og Sør-Korea. Hovedkontoret ligger i Mortsel, Belgia.

Agfa i Norden

Agfa Norden omfatter konsernets selskaper i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Salget på Island ivaretas av den danske organisasjonen, mens Agfa i Finland ivaretar Estland, Latvia og Litauen. Felles nordisk ledelse og felles tilgang til høykvalifiserte spesialister innenfor support, service og utdanning gir Agfa Norden stor total styrke. Konsentrerte ressurser på områdene kompetanse- og bedriftsutvikling, kvalitetssikring samt logistikk gir ytterligere fordeler. Samtidig bibeholder man det nasjonale og lokale preg hva angår markedsføring, salg og kundebehandling.

Tre forretningsområder

Agfa arbeider innenfor tre forretningsområder med i hovedsak følgende produktområder:

Graphics
Systemløsninger og forbruksmateriell for grafisk produksjon innenfor prepress, sivil- og avistrykkerier.

HealthCare
Tradisjonelle røntgensystemer og elektronisk bildebehandling for medisinsk diagnostikk.

Materials

Microfilmbaserte systemer og kinofilm, samt spesialfolier og komponenter.

System

Det finnes sjelden enkle løsninger på kompliserte problemer. Det er en gammel sannhet, som med den eksplosive tekniske utviklingen vi nå opplever, har fått fornyet aktualitet. Spesielt gjelder det innenfor området elektronikk. Kommunikasjons- og produksjonssystemer blir hele tiden mer raffinerte - hvilket i teknisk sammenheng innebærer at de blir mer komplekse - samtidig som kravene til brukervennlighet stadig øker.

Dette setter de systemansvarlige på en hard prøve. Det holder ikke lenger med høy teknisk kompetanse på ett begrenset område, men det krever at de har oversikt over flere nærliggende områder, som også omfattes av systemet.

Mye av Agfas forretningsvirksomhet handler om problemløsninger på kundens vilkår. Vi har lenge hatt et godt rykte som integratør, som samarbeidspartner med kompetanse til å skreddersy produksjonssystemer og ta det totalte ansvaret for at det fungerer. Det gjelder for alle våre tre forretningsområder, med de ulike forutsetninger som gjelder. Det er en utfordring for oss å hele tiden følge opp vår høye standard. Det er også en utfordring som stadig øker, fordi ny og enda mer sofistikert teknikk gjør sin innmarsj på det høyteknologiske plan hvor vi er aktive og virksomme.

Tjenester

Tjenester i form av utdanning, service, support og finansiering inngår som en naturlig del i Agfas tilbud av systemløsninger. Ca. 120 av Agfa Nordens ansatte finner vi innenfor service og support. Selskapet satser i stor grad på kompetanseutvikling innen dette område.

Miljø

Agfa satser store ressurser på miljøområdet. Ambisjonene er at man overalt skal ha miljølovgivningen som et minimumskrav. Grunnlaget finnes i Agfas retningslinjer for miljø og sikkerhet, som er utviklet innenfor rammen av "Responsible Care", kjemiindustriens egne retningslinjer for miljøarbeid. Agfa vil gjennom dette arbeidet ta ansvar for sine produkter under hele prosessen, fra planlegging til ferdig produkt, råvarer, energi, levering til kunde.

Contact

Questions?  Fill out our contact form below and we will contact you asap.

 
*
*
*
*
 
 
 
*